www.astairwaytofashion.com

Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018

www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018
www.astairwaytofashion.com
Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018

Model: Xiao Wen Ju;

Photographed by Leslie Zhang;

Hair Stylist: Bon Fan Zhang;

Makeup Artist: Yooyo Ming.

Published by

One thought on “Xiao Wen Ju by Leslie Zhang for Grazia China May 2018

Leave a Reply